Blogs Fishing

Tuesday, February 23, 2010

Pemulauan Terhadap Rasulullah Sollallahhu'alaihiwasallam

PEMULAUAN TERHADAP RASULULLAH Sollallahhu'alaihiwasallam

Setelah gagal dalam usaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah Sollallahhu'alaihiwasallam, maka puak kafir Quraisy telah bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sollallahhu'alaihiwasallam. Mereka telah memaklumkan tujuan tersebut kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kedua-dua kabilah ini tidak bersetuju dan enggan menyerahkan Muhammad Sollallahhu'alaihiwasallam terhadap usaha nekad kafir Quraisy tersebut.

Setelah gagal untuk membunuh baginda seperti yang dirancang, kafir Quraisy bersepakat pula untuk memulaukan baginda Sollallahhu'alaihiwasallam dan sesiapa saja orang Islam yang bersama baginda serta seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang mempertahankan baginda. Untuk mencapai tujuan tersebut mereka telah menandatangani satu perjanjian bertulis di mana mereka tidak akan mengahwini, berjual beli dengan mereka yang diputuskan hubungan itu, menyekat sumber-sumber rezeki yang mengalir kepada kalangan mereka, tidak menerima sebarang perdamaian dan tidak akan berkasihan belas terhadap mereka kecuali setelah Bani Abdul Muttalib menyerahkan Rasulullah Sollallahhu'alaihiwasallam kepada mereka untuk dibunuh. Naskhah perjanjian tersebut telah digantung di ruangan Kaabah.

Seluruh kafir Quraisy berpegang kepada perjanjian tersebut untuk selama 3 tahun yang bermula daripada bulan Muharram tahun ketujuh hingga tahun kesepuluh selepas kebangkitan baginda sebagai Rasulullah Sollallahhu'alaihiwasallam. Ada pandangan yang mengatakan pemulauan itu berlaku 2 tahun sahaja.USTAZ AHMAD FIRDAUS BIN ISMAIL
PEGAWAI PENASIHAT AGAMA
KETUA UNIT DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN
CENTRE for ISLAMIC THOUGHT AND UNDERSTANDING
UITM TERENGGANU
TEL : 09-8400313 / 1313

0 comments: